Kontakt

Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice

533 05 Dříteč 44
IČO: 61222216
Tel.: 466 930 380, 606 631 763
MŠ: 602 420 970
www.zsdritec.cz
ID datové schránky: 6q6vtp4

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Světlana Vacková, speciální pedagog
Mgr. Hana Procházková, výchovný poradce
Mgr. Hana Bezrouková, metodik prevence

Základní škola

Ředitelka

Mgr. Světlana Vacková
reditel@zsdritec.cz
+420 606 631 763
+420 602 420 970 (MŠ)

Vedoucí školní jídelny

Martina Metelková 6,30 - 13,30 hod.
+420 721 445 753, +420 466 930 380
martina.metelkova@zsdritec.cz

Školní družina

Dana Kučerová
+420 466 260 690

Základní škola

+420 466 260 690 (sborovna)
mailové adresy pedagogických pracovníků:
jmeno.prijmeni@zsdritec.cz

Mateřská škola

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Alena Souralová DiS
alena.souralova@zsdritec.cz
+420 602 420 970

I.třída Žabičky (fara)

+420 722 681 278
zabicky@zsdritec.cz

II. třída Veverky

+420 466 260 638
veverky@zsdritec.cz

III. třída Včelky

+420 466 260 752
vcelky@zsdritec.cz